----- Account: talantigasdomas -----

Kas ir talants?

Bieži par talantu sauc spēju labi atdarināt kaut ko jau esošu. Precīza atdarināšana, protams, ir laba īpašība, bet īsti talantīgs ir cilvēks, kas spēj radīt kaut ko pavisam jaunu, vēl nebijušu. Izpētot ģeniālu zinātnieku biogrāfijas, atklājas, ka viņi nav bijuši ģeniāli jau kopš dzimšanas. Viņu ģenialitāti ir veicinājuši dažādi neapzināti notikumi šo cilvēku bērnībā. Šobrīd jau ir apkopoti konkrēti faktori. Tie var kļūt par ikviena cilvēka talantīgas domāšanas atslēgu.Bērni ir talantīgi. Viņi spēj radīt patiešām oriģinālas idejas. Tomēr skola cilvēku pārveido, sniedzot milzum daudz informācijas, bet tajā pašā laikā iznīcinot spēju patstāvīgi domāt, radīt kaut ko jaunu. Tas pats novērojams arī augstākajā izglītībā. Rezultātā vairs tikai retais prot domāt ārpus uzliktajiem „rāmjiem”. Bet zinātnes un inovāciju uzņēmējdarbības attīstībai ir nepieciešami talantīgi prāti un jaunas, drosmīgas idejas.


Talantīgai domāšanai nepieciešamas šādas īpašības:


 • Spēja vadīt savu asociatīvo domāšanu.
 • Spēja no viena objekta aplūkošanas pāriet uz objektu kopuma un statistiska daudzuma aplūkošanu.
 • Spēja pāriet priekšstatu virssistēmā.
 • Spēja pārvarēt vai mainīt virsmodeli.
 • Spēja neierobežoti palielināt vai samazināt sistēmas parametrus.
 • Spēja operēt vienlaicīgi  ar vairākiem parametriem. Spēja no vienfaktora sistēmas pāriet uz daudzfaktoru sistēmu.
 • Spēja priekšstatus attīstīt laikā.
 • Spēja no ontoģenēzes aplūkošanas pāriet uz filoģenēzes aplūkošanu.
 • Spēja faktus neattiecināt uz pazīstamo modeli.
 • Spēja izdomāt terminoloģiju. Spēja brīvi operēt ar valodu un izdomāt jaunus terminus.
 • Spēja risināt pretrunas.
 • Sistēmiskā domāšana.


.


Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru