----- Account: talantigasdomas -----

Lektors

Lekcijas vada zinātnieks Jūlijs Muraškovskis.

Jūlijs Muraškovskis ir dzimis 1952. g. Ukrainā. Vidējo, kā arī augstāko izglītību (kura tagad ir pielīdzināta maģistra grādam) ir ieguvis Ukrainas pilsētā Harkovā. 1975. g. saņēmis inženiera - ķīmiķa diplomu.

1974. g. Muraškovskis sāka interesēties par TRIZ. Mācījās kursos Harkovas Universitātē. Vēloties papildināt zināšanas, uzrakstīja vēstuli TRIZ dibinātājam Henriham Altšulleram. Turpināja mācīties jau no viņa materiāliem. Vēlāk Altšullera vadībā sāka arī patstāvīgu pētniecisko darbu TRIZ jomā.

1979. g. Muraškovski ieinteresēja jautājums, vai tie paši likumi, kas nosaka tehnikas attīstību, ir piemērojami arī mākslas attīstībai? Pētījumi pierādīja, ka tehnikas un mākslas attīstības likumi ir līdzīgi un ka ir vērts runāt par vispārīgiem sistēmu attīstības likumiem. 2007. g. Krievijā tika izdota zinātnieka grāmata par mākslas sistēmu attīstības teoriju. Šo teoriju Muraškovskis jau vairākus gadus pasniedz LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātē. Lektors ir novadījis vairāk kā 200 seminārus mākslas darbiniekiem un humanitārā cikla pedagogiem visā bijušās PSRS teritorijā, kā arī dažus starptautiskus seminārus.

1998. g. no H. Altšullera saņēmis TRIZ Meistara grādu un attiecīgu diplomu.

Deviņdesmito gadu sākumā Muraškovskis sāka pamazām pāriet uz zinātnes attīstības izpēti. Pētījumi atklāja, ka arī zinātniskie priekšstati attīstās likumsakarīgi. Izdevās noformulēt vairākus likumus, bet vienlaicīgi radās jautājums par cilvēkiem. Kas traucē izgudrojumus un atklājumus zinātnē, tehnikā un mākslā izdarīt jebkuram? Turpmākie pētījumi atklāja, ka tam ir nepieciešamas noteiktas domāšanas procedūras, kas nav raksturīgas ikdienas domāšanai. Izdevās noformulēt 18 šādas procedūras. Nevienai no tām nav nepieciešamas kaut kādas „iedzimtas īpašības”. Jebkurš cilvēks var tās apgūt.

Ar LU Debašu kluba atbalstu 2010/2011. un 2011/2012. mācību gadā tika novadīti divi lekciju kursi par talantīgas domāšanas veidošanu. Labojot pieļautās kļūdas un izmantojot jaunus pētījumu rezultātus, kurss tika radikāli izmainīts. Uz pētījumu un šo kursu pamata tiek gatavota grāmata.

Jūlijs Muraškovskis šobrīd dzīvo Rīgā, pasniedz lekcijas RISEBA un LU un vada seminārus. Bet zinātnieka dzīves galvenais saturs ir tālāki pētījumi zinātnes attīstības un talantīgas domāšanas jomā.

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru