----- Account: talantigasdomas -----

ceturtdiena, 2013. gada 14. novembris

Absolūtā dzirde nav iedzimta

Absolūtā dzirde nav iedzimts fenomens. To var iemācīties ikviens normāls bērns. Tautām, kuras saziņai lieto tonālās valodas, absolūtā dzirde ir pavisam ikdienišķa un plaši izplatīta parādība. Kā piemērus var minēt taju, vjetnamiešu un mandarīnu (ķīniešu) valodas. Tiem, kas bērnībā iemācās kādu no šīm valodām, ir garantēta absolūtā dzirde. Pierādījumus tam ir guvusi Kalifornijas Universitātes zinātniece Diāna Doiča, eksperimentējot ar ķīniešu izcelsmes studentiem, kuri prot vai neprot savu dzimto valodu.

svētdiena, 2012. gada 23. septembris

Tēmu saraksts

Šogad lekciju ciklā "Talantīgas Domāšanas veidošana" paredzētas šādas tēmas:

 • Ievads
 • Izmaiņu līmeņi sistēmās
 • Spēja saskatīt objektu un parādību sistēmisko raksturu (sistēmiskā domāšana)
 • Spēja risināt pretrunas
 • Spēja vadīt savu asociatīvo iztēli; spēja veidot un attīstīt analoģijas
 • Spēja veidot vispārinātu modeli
 • Spēja saskatīt aplūkojamā objekta vai parādības minimālo modeli; spēja saskatīt objektu hierarhiskās un laika robežas
 • Spēja faktu neattiecināt uz jau zināmu modeli
 • Spēja pārvarēt virsmodeli vai mainīt to
 • Spēja pāriet uz priekšstatu virssistēmu
 • Spēja noteikt parādības absolūto modeli, bet pēc tam arī atteikties no tā
 • Spēja no atsevišķu objektu aplūkošanas pāriet uz grupu un daudzumu aplūkošanu
 • Spēja vienlaicīgi operēt ar vairākiem parametriem; spēja no vienparametra sistēmām pāriet pie daudzparametru sistēmām
 • Spēja neierobežoti palielināt un samazināt jebkurus objektu un parādību parametrus
 • Spēja priekšstatus izvērst laikā; spēja saskatīt procesus, nevis tikai notikumus un stāvokļus
 • Spēja no ontoģenēzes aplūkošanas pāriet pie filoģenēzes aplūkošanas
 • Spēja veidot terminoloģiju
 • Spēja strādāt ar lielu informācijas apjomu
 • Spēja saskatīt izveidotā modeļa nepilnības 
 • Domāšanas drosme

svētdiena, 2012. gada 26. augusts

Talantīgai domāšanai nepieciešamās īpašības


 • Spēja vadīt savu asociatīvo domāšanu.
 • Spēja no viena objekta aplūkošanas pāriet uz objektu kopuma un statistiska daudzuma aplūkošanu.
 • Spēja pāriet priekšstatu virssistēmā.
 • Spēja pārvarēt vai mainīt virsmodeli.
 • Spēja neierobežoti palielināt vai samazināt sistēmas parametrus.
 • Spēja operēt vienlaicīgi  ar vairākiem parametriem. Spēja no vienfaktora sistēmas pāriet uz daudzfaktoru sistēmu.
 • Spēja priekšstatus attīstīt laikā.
 • Spēja no ontoģenēzes aplūkošanas pāriet uz filoģenēzes aplūkošanu.
 • Spēja faktus neattiecināt uz pazīstamo modeli.
 • Spēja izdomāt terminoloģiju. Spēja brīvi operēt ar valodu un izdomāt jaunus terminus.
 • Spēja risināt pretrunas.
 • Sistēmiskā domāšana.

otrdiena, 2012. gada 21. augusts

Vientulība bērnībā


Bērnībā paradumu Domāt veicina galvenokārt vientulība. Tā ir nepieciešama, lai uzzināto pārdomātu, ieliktu to esošo zināšanu sistēmā un atrisinātu pretrunas, kuras veidojas, bērna zināšanām pieaugot. Tādēļ vientulībai ir jābūt dozētai – pēc jaunas informācijas iegūšanas vai iegūšanas procesā. 

svētdiena, 2012. gada 19. augusts

Rentgenstaru atklāšanaVilhelms Konrāds Rentgens pētīja tā saukto "katodu izstarojumu", kurš tolaik bija populārs pētījumu objekts. Kārtējo reizi ieslēdzot katodu cauruli, viņš pamanīja, ka bārija platīncianīda kristāli, kuri atradās netālu, sāka spīdēt  zaļganā krāsā.  

Dažus mēnešus pirms Rentgena atklājuma cits zinātnieks Krukss arī strādāja ar katodu cauruli, un pamanīja, ka sagaismojās fotoplāksnes, kuras atradās blakus darba vietai. Krukss fotoplāksnes atstūma tālāk no caurules, lai nesabojājas… 

Nīlsa Bora talanta attīstība


Nīlsa Bora tēvs bija dānis, fizioloģijas profesors, māte - nāca no bagātas un izglītotas ebreju ģimenes. Pie viņiem pastāvīgi viesojās tēva kolēģi – dažādu nozaru un atšķirīgu uzskatu pārstāvji. Kad vecāku viesi diskutēja, bērni drīkstēja piedalīties un viņu viedoklis tika nopietni uzklausīts.

Nīlss Bors kļuva par izcilu fiziķi, bet viņa brālis Haralds – par slavenu matemātiķi.

ceturtdiena, 2012. gada 16. augusts

Septembrī sāksies jaunā sezona

Septembra sākumā turpināsim lekciju cikla "Talantīgas domāšanas veidošana" nodarbības. Tās turpināsies gan pagājušā gada apmeklētājiem, gan tiks veidota jauna grupa. Nodarbības vadīs Jūlijs Muraškovskis, zinātnieks ar daudzu gadu pētījumu pieredzi šajā jomā. Lekcijās būs iespēja apgūt gan asociatīvās domāšanas vadību, gan pretrunu risināšanas metodes, gan citas noderīgas prasmes. Teorija ir papildināta ar lielu daudzumu interesantu faktu no vēsturē notikušajiem zinātniskajiem atklājumiem. Precīzi datumi un laiki tiks paziņoti laika gaitā. Informācijai par nodarbībām var sekot arī Tviterī.