----- Account: talantigasdomas -----

svētdiena, 2012. gada 26. augusts

Talantīgai domāšanai nepieciešamās īpašības


 • Spēja vadīt savu asociatīvo domāšanu.
 • Spēja no viena objekta aplūkošanas pāriet uz objektu kopuma un statistiska daudzuma aplūkošanu.
 • Spēja pāriet priekšstatu virssistēmā.
 • Spēja pārvarēt vai mainīt virsmodeli.
 • Spēja neierobežoti palielināt vai samazināt sistēmas parametrus.
 • Spēja operēt vienlaicīgi  ar vairākiem parametriem. Spēja no vienfaktora sistēmas pāriet uz daudzfaktoru sistēmu.
 • Spēja priekšstatus attīstīt laikā.
 • Spēja no ontoģenēzes aplūkošanas pāriet uz filoģenēzes aplūkošanu.
 • Spēja faktus neattiecināt uz pazīstamo modeli.
 • Spēja izdomāt terminoloģiju. Spēja brīvi operēt ar valodu un izdomāt jaunus terminus.
 • Spēja risināt pretrunas.
 • Sistēmiskā domāšana.

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru