----- Account: talantigasdomas -----

svētdiena, 2012. gada 23. septembris

Tēmu saraksts

Šogad lekciju ciklā "Talantīgas Domāšanas veidošana" paredzētas šādas tēmas:

 • Ievads
 • Izmaiņu līmeņi sistēmās
 • Spēja saskatīt objektu un parādību sistēmisko raksturu (sistēmiskā domāšana)
 • Spēja risināt pretrunas
 • Spēja vadīt savu asociatīvo iztēli; spēja veidot un attīstīt analoģijas
 • Spēja veidot vispārinātu modeli
 • Spēja saskatīt aplūkojamā objekta vai parādības minimālo modeli; spēja saskatīt objektu hierarhiskās un laika robežas
 • Spēja faktu neattiecināt uz jau zināmu modeli
 • Spēja pārvarēt virsmodeli vai mainīt to
 • Spēja pāriet uz priekšstatu virssistēmu
 • Spēja noteikt parādības absolūto modeli, bet pēc tam arī atteikties no tā
 • Spēja no atsevišķu objektu aplūkošanas pāriet uz grupu un daudzumu aplūkošanu
 • Spēja vienlaicīgi operēt ar vairākiem parametriem; spēja no vienparametra sistēmām pāriet pie daudzparametru sistēmām
 • Spēja neierobežoti palielināt un samazināt jebkurus objektu un parādību parametrus
 • Spēja priekšstatus izvērst laikā; spēja saskatīt procesus, nevis tikai notikumus un stāvokļus
 • Spēja no ontoģenēzes aplūkošanas pāriet pie filoģenēzes aplūkošanas
 • Spēja veidot terminoloģiju
 • Spēja strādāt ar lielu informācijas apjomu
 • Spēja saskatīt izveidotā modeļa nepilnības 
 • Domāšanas drosme

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru